Events

Events

Curso de curtas

 • Date:2016-09-16
 • Time:07:00
 • Location:Auditorio, Vilagarcía de Arousa
 • Venue:Curso de curtas

Datas: 16, 17, 23,24, 30 de setembro e 1 de outubro de 2016.

Duración: 40 horas

Temario do curso:

 

 

 1. A linguaxe audivisual
  • Historia do cine.
  • Evolución da narrativa audiovisual.
  • A fragmentación do relato: esceas, secuancias e planos.
  • Tipoloxia e valor expresivo e narrativo dos planos.
  • Articulación espacio / tempo do relato: scope, elipse, continuidade, flash-back.
  • Raccord: elementos e principios da continuidade audiovisual.
  • Estructura temporal do relato fílmico: tempo real, diegético e histórico.
  • Reglas de composición da imaxe.
  • Elementos de representación visual e articulación.

 

 1. Procesos e medios técnicos: A cámara
  • Tipos de cámara.
  • Partes da cámara e elementos auxiliares.
  • Ópticas.
  • Operar a cámara: calibrado, enfoque, exposición, balance de brancos.
  • O equipo de cámara: DoP, segundo operador de cámara, foquista, video assist.
  • Sistemas de captación.
  • Soportes e formatos de video.

 

 1. Procesos e medios técnicos: Iluminación para produccións audiovisuais
  • Características da luz.
  • Teoría da cor.
  • Recursos e tipos de iluminación.
  • O equipo de iluminación: Gaffer, eléctricos e luminotécnicos.
  • Deseño de proxectos de iluminación audiovisual.
  • Esquemas de luz.
  • A fotografía de exteriores.

 

 1. Procesos e medios técnicos: Son
  • Equipos de captación sonora.
  • Micrófonos: tipos e caraterísticas.
  • Accesorios e soportes.
  • Sonido analóxico e dixital.
  • Sistemas de grabación e tratamento.
  • Monitorado.
  • Postproducción de son.

 

 1. Preproducción
  • O guión audiovisual: fases.
  • Sinopse, story-line.
  • Guión literario
  • Guión técnico.
  • Escaleta e story-board
  • Plan de rodaxe e organización dos recursos técnicos e humanos.
  • Procedementos de localización.

 

 1. Postproducción
  • Postproducción fotoquímica e dixital.
  • Teoría e principios do montaxe e a edición
  • Movemento e ritmo audiovisual.
  • Sistemas de edición lineal e non lineal.
  • EDL.
  • Efectos especiais e animacións.
  • Multicámara.
  • Deseño de son, sincronización, ADR, foley.
  • Etalonaxe.

 

 1. Distribuición e venta.

 

 1. Prácticas
  • Realización dunha curta entre todos os alumnos do curso, abarcando todo o proceso, dende a elaboración do guión, a rodaxe e a postproducción.