LUIS ROYO

LUIS ROYO

LUIS ROYO

Luis Royo nace no ano 1954 en Olalla, un pobo de Teruel (España). Cursa estudos de Delineación, Pintura, Decoración e Interiorismo. A partir de 1972 comeza a pintar e expón en diversos foros. No ano 1979 inicia a súa andadura coma debuxante de cómic publicando nas revistas do momento. En 1983 pasa a basear a súa obra na ilustración e non tarda en triunfar internacionalmente. É onde colleitará os seus maiores éxitos. Faino da man da axencia e editorial Norma, que distribue a súa obra por todo o mundo. A partir de 1992 aparece o seu primeiro libro, Women, ao que lle siguen Malefic, Secrets, III Millennium, Dreams, a triloxía Prohibited Book, Evolution, triloxía Conceptions, Visions, Fantastic Art, Subversibe Beauty, etc. A este títulos haille que añadir a publicación de series de cartas para coleccionistas, portafolios, pósteres, e cartas do tarot. A crecente popularidade das súas imaxes fai que poidan contemplarse tamén en postais, calendarios, xogos de cartas, camisetas, cubertas de discos, videoxogos, alfombrillas, esculturas, etc. A partir de 2004 comeza a traballar en libros acompañados dos seus estudios ou historias propias, transformando a súa carreira de ilustrador en autor multidisciplinar con libros coma The labyrinh Tarot, Dome, Dark Labyrinth, Dead Moon, Dead Moon Epilogue ou o extenso proxecto multimedia Malefic Time.

Con esta abundante producción, Royo convertese nun auténtico fenómeno de masas. Os seus libros coñecen numerosas edicións e tradúcense ao francés, alemán, inglés, italiano, ruso e portugués. Revistas como Stampa, Airbrush-Action ou Penthouse dedicanlle reportaxes nas súas páxinas. Festivais, galerías de arte ou tendas especializadas organizan continuamente exposicións e homenaxes. Tamén realizou portadas de libros para grandes autores e recibiu entre outros, os premios Silver Award Spectrum (Estados Unidos), CartooMics (Italia), El Peregrino (Rusia).

Luis Royo nace en 1954 en Olalla, un pueblecito de Teruel (España). Cursa estudios de Delineación, Pintura, Decoración e Interiorismo. A partir de 1972 empieza a pintar y expone en diversos foros. En 1979 inicia su andadura como dibujante de cómic publicando en las revistas del momento. En 1983 pasa a basar su obra en la ilustración y no tarda en triunfar internacionalmente. Es donde cosechará sus mayores éxitos. Lo hace de la mano de la agencia y Editorial Norma, que distribuye su obra por todo el mundo. A partir de 1992 aparece su primer libro, Women, al que siguen Malefic, Secrets, III Millennium, Dreams, la trilogía Prohibited Book, Evolution, trilogía Conceptions, Visions, Fantastic Art, Subversibe Beauty, etc. A estos títulos hay que añadir la publicación de series de cartas para coleccionistas, portafolios, pósteres y cartas de tarot. La creciente popularidad de sus imágenes hace que éstas puedan contemplarse también en postales, calendarios, juegos de cartas, camisetas, carátulas de discos, videojuegos, alfombrillas de ordenador, esculturas etc. A partir de 2004 comienza a trabajar en libros acompañados de sus estudios o sus propias historias, transformando su carrera de ilustrador en autor multidisciplinar con libros como The labyrinh Tarot, Dome, Dark Labyrinth, Dead Moon, Dead Moon Epilogue o el extenso proyecto multimedia Malefic Time.

Con ésta abundante producción, Royo se convierte en un auténtico fenómeno de masas. Sus libros conocen numerosas ediciones y se vierten al francés, alemán, inglés, italiano, ruso y portugués. Revistas como Stampa, Airbrush-Action ó Penthouse le dedican reportajes en sus páginas. Festivales, galerías de arte o tiendas especializadas organizan continuamente exposiciones y homenajes. Ha realizado portadas de libros para grandes autores y recibido entre otros, los premios Silver Award Spectrum (Estados Unidos), CartooMics (Italia), El Peregrino (Rusia).